แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

https://docs.google.com/forms/d/1fnPo1fx4l1juJuPMVm_PqSsAAv3XmH-lpygCfHBICgk/viewform

โฆษณา

แผ่นพับโปรแกรมทัวร์

แผ่นพับกิ้ว02

แผ่นพับกิ้ว01

นามบัตร

นามบัตรกิ้ว

รูปภาพ

ทริปเกาะช้าง

เรื่องที่เรียนเมื่อวันที่ 24/01/2013

1.เรียนวิธีการทำ Widgets เลือกมาใช้ได้ตามความน่าสนใจ ซึ่งWidgetsที่เราเลือกจะไปแสดงอยู่ที่หน้าบล็อกที่เราสร้างขึ้น
2.เรียนวิธีการสร้างหน้า
3.เรียนวิธีการสร้างข้อความ
4.เรียนวิธีการใส่ลิงค์วีดีโอ เลือก VDO ที่น่าสนใจใน youtube มาใส่
5.เรียนวิธีการสร้างไสลด์รูปภาพ
6.เรียนวิธีการสร้างคลังรูป
7.เรียนวิธีการแต่งรูป เรียนรู้การทำรูปภาพ Animation ใน PhotoShop เมื่อทำได้แล้วก็นำรูปAnimationมาใส่ในหน้าแรกของเรา ซึ่งภาพนี้จะกระพริบและเปลี่ยนรูปไปมา ^^
8.เรียนวิธีการลิงค์เว็บไซต์
และยังมี Widgets ที่น่าสนใจ เช่น RSS Feed การค้นหา จำนวนการคลิกสูงสุด Facebook like box Post I like…….

เรื่องที่3 การใส่ youtube

การใส่คลังภาพ

This slideshow requires JavaScript.

คลังภาพ

Previous Older Entries